Топ-100

Completed projects

ОАО Stroytransgaz, South Hylchuyu field
ОАО Kirishinefteorgsintez, Kirishi
Yukort JSC
Izhorsk pipe plant JSC, Izhora
Pipe Insulation plant LLC, Timashevsk
Sevmorneftegaz Ltd, Gazprom OAO, Prirazlomnaya marine ice-resistant fixed platform
ОАО Lukoil, LSP-1 ice-resistant platform
ОАО Lukoil, LSP-2 ice-resistant platform
ООО Gazflot ОАО Gazprom, Arkticheskaya self-elevating drilling rig
123